Annakshetra Donation List

Annakshetra Donation List

Name Amount Donation Date
MATRA SHRI CHARITABLE TRUST 11000.00 10-06-2021
SANJAY KANORIA 11000.00 26-04-2021
SUBHASH CHNADRA PIPLANI 11000.00 26-04-2021
RATAN KUMAR SINGH 11000.00 26-04-2021
RATAN KUMAR SINGH 11000.00 26-04-2021
AWADHESH GUPTA 11000.00 26-04-2021
AWADHESH GUPTA 11000.00 26-04-2021
SHASHWAT KHEMKA 11000.00 26-04-2021
kUNDAN MAL ROOP CHANDJI 11000.00 09-04-2021
parul dhawan 11000.00 10-04-2021
LATE CHALLA MANOHAR 2500.00 08-04-2021
P V RAMAKRISHNA 116.00 08-04-2021
Toosayakaiah And Komuramma 500.00 06-04-2021
Padma Lata 500.00 06-04-2021
Pavitra 500.00 06-04-2021
K Nagaveni,Balakrishna,Rithika lakshmi 1000.00 06-04-2021
Vanaparthy Shakuntala 500.00 06-04-2021
Gopu Sarangawamy 500.00 06-04-2021
Pakala sunitha 1000.00 06-04-2021
K Lawanya 500.00 06-04-2021
K Dilip kumar 500.00 06-04-2021
P Yadha giri swami 501.00 06-04-2021
K Bharaiya Kumramma 501.00 06-04-2021
J Sita Ramalu 501.00 06-04-2021
P Kamala 500.00 06-04-2021
P kousalya 500.00 06-04-2021
M Sampat kumar 500.00 06-04-2021
Pakala Kousalya 2116.00 06-04-2021
Gali Nithin 1116.00 06-04-2021
Gali krishnaiah 5116.00 06-04-2021
B Lakshmi Narasaraju/Angirasa Gotram(23/08/2021) 1500.00 06-04-2021
AARAV VIJAY SAHU 11000.00 06-04-2021
honnegowoda 100.00 06-04-2021
NARESH DAVY 5000.00 05-04-2021
savita ben 500.00 05-04-2021
ANKHI JI 100000.00 04-04-2021
shri kashi vishwnath 100.00 04-04-2021
ram manohar 1000.00 04-04-2021
V PURUSHOTHAM RAO 501.00 04-04-2021
VENU GOPAL RAO 11000.00 14-07-2021
RAJAT 11000.00 04-04-2021
BANARAS CLUB LIMITED 11000.00 03-04-2021
DINESH CHIDANAND 11101.00 03-04-2021
SUNAANDA 501.00 03-04-2021
C. V PATIL 1001.00 03-04-2021
ESRANASWAMY 501.00 03-04-2021
CHITTELA MALLIKA 1116.00 02-04-2021
RAJENDRA PRASAD 11000.00 02-04-2021
CHAPA VIJAY KUMAR 1500.00 01-04-2021
MK SUBRAMANIAM 500.00 31-03-2021
GVSP KUMAR 11000.00 30-03-2021
PANKAJ KUMAR SINGH 55000.00 26-03-2021
RAJAN NAGAR 22000.00 26-03-2021
ATUL KUMAR CHOUDHARY 11000.00 26-03-2021
ANIL AGARWAL (MANIRAM RAM TUBES PVT LTD) 22000.00 26-03-2021
PADMA CHOUDHARY 11000.00 26-03-2021
RISHAB OIL RECLAIMATION PVT LTM (UDAY) 22000.00 26-03-2021
SHRE TIRUPATI BALAJEE INDUSTRIES PVT LTD 66000.00 26-03-2021
NAVEEN KAPOOR 11000.00 26-03-2021
RAJEEV JAIPURIA 11000.00 24-03-2021
MOTI LAL NAGAR 11000.00 24-03-2021
MANISH JHA 11000.00 24-03-2021
ANJANI KUMAR SINGH 11000.00 24-03-2021
KAUSHAL NAGAR 11000.00 24-03-2021
VINOD KUMAR GUPTA 11000.00 24-03-2021
MAHENDRA KUMAR ARORA 11000.00 24-03-2021
NAVEEN CHAURASIA 11000.00 24-03-2021
RAJESH BHATIA 11000.00 24-03-2021
PRINCE VERMA 11000.00 24-03-2021
Neeraj parekh 11000.00 24-03-2021
Anoop Gujarati 11000.00 24-03-2021
K G PODDAR 11000.00 23-03-2021
CA Vijay Prakash 11000.00 23-03-2021
NEEL KAMAL POLYTEX INDUSTRIES PVT LTD 11000.00 23-03-2021
LOLARK POLYTEX PVT LTD 11000.00 23-03-2021
RAM K RAJ AND ASSOCIATES 11000.00 23-03-2021
VINEET PLASTIC LTD 11000.00 23-03-2021
J J PLASTALLOY PVT LTD 11000.00 23-03-2021
MAHESH KUMAR CHAUDHARY 11000.00 23-03-2021
ANJANI AGRAWAL 11000.00 23-03-2021
RAHUL MEHTA 11000.00 23-03-2021
UDAI RAJ SINGH 11000.00 23-03-2021
RAMESH KUMAR CHAUDHARY 11000.00 23-03-2021
AMIT KAPOOR 11000.00 23-03-2021
ATIMA AGRAWAL 11000.00 23-03-2021
KUMAR AND ASSOCIATES 11000.00 23-03-2021
CA JAY PRADHAVANI 11000.00 23-03-2021
M/S S.K. ICHHAPURTI SERVICES 11000.00 23-03-2021
RAVI KUMAR SAHU 11000.00 23-03-2021
MANOJ KUMAR AGNIHOTRI 11000.00 23-03-2021