Help Desk

1 Location 1

CK 37/40-41-42, Near Shapuri Mall Bansfathak,

Varanasi- 221001.

Time: 24X7

 

2 Location 2

Near Gate No-4,
Shri Kashi Vishwanath Temple

Varanasi-221001.

3 Location 3

Shankaracharya Chowk
Shri Kashi Vishwanath Temple

Varanasi,

Varanasi-221001.

4 Location 4

Mandir Parisar
Shri Kashi Vishwanath Temple
Varanasi- 221001.

5 Location 5

Saraswati Fatak
Shri Kashi Vishwanath Temple
Varanasi- 221001.

6 Location 6

Ramp Building, Bhairav Ghat, Vishwanath Dham
Shri Kashi Vishwanath Temple
Varanasi- 221001.